Optimalizácia tlače

Prípadová štúdia optimalizácie tlače

Klient má v kancelárii 9 miestností. Všetky sa nachádzajú na jednom poschodí na rozlohe 150 m2. V každej kancelárii je k dispozícii tlačiareň. K tlačiarni má prístup iba užívateľ kancelárie a k tlačiarni sa pripája káblom. Kancelárie využíva 5 manažérov a 40 spolupracovníkov.

Najčastejšie problémy:

  • tlačiareň nefunguje, musím použiť tlačiareň v inej kancelárii,
  • nemám nainštalovaný ovládač k tlačiarni, musím niekoho požiadať, aby mi to vytlačil
  • pokazenú tlačiareň treba zaniesť do servisu/objednať toner/kúpiť papier …
  • vysoké náklady na prevádzku

Riešenie

Inštalácia jednej multifunkčnej tlačiarne s bezdrôtovým prístupom pre všetkých. Tlačiareň je umiestnená v centre všetkých kancelárií, aby mal k nej každý prístup. Každý pracovník má svoj kód pre tlačenie, kopírovanie, skenovanie, čím je zabezpečené sledovanie nákladov.

Výhody

  • zníženie nákladov o viac ako 30%
  • zrýchlenie tlače/kopírovania/skenovania = úspora času
  • náklady na toner, papier a servis do 24 hodín v cene prenájmu zariadenia
  • presná evidencia nákladov
  • tlačiareň, kopírka, skener v jednom zariadení k dispozícii pre všetkých
Chcem vedieť viac