Koľko Vás stojí vytlačená strana? Viete to vytlačiť výhodnejšie?

Výhody v skratke

 • Okamžitá úspora a zvýšenie efektívnosti pri tlači
 • Presný prehľad o aktuálnych nákladoch na tlač vo Vašej firme
 • Prehľad tlače a kopírovania jednotlivých zamestnancov
 • Správa tlačiarní po hardvérovej aj softvérovej stránke
 • Presné plánovanie nákupu spotrebného materiálu
 • Zníženie poruchovosti a predvídanie servisných intervalov

Optimalizovať celý tlačový systém, znížiť administratívne náklady a zároveň funkčne zefektívniť a sprehľadniť tlačové prostredie sa dá len spojením nových technológií a skúseností odborníkov.

Pri optimalizácii tlače sa analyzuje celý tlačový systém organizácie. Zisťujú sa všetky možnosti zlepšenia prevádzky, procesov a zníženia nákladov. Proces optimalizácie tlače sa delí na tri fázy: poradenstvo – realizácia – servis. Tieto fázy sú vzájomne prepojené a spoločne vytvárajú uzatvorený cyklus, nakoľko tlačové prostredie treba priebežne prispôsobovať vývoju spoločnosti.

Poradenstvo

 • zaobstaranie všetkých zariadení, produktov, licencií a spotrebného materiálu
 • inštalácia zariadení a softvérových aplikácií
 • koordinácia celého tlačového systému
 • testy správnej funkčnosti (optimálne testovacie obdobie trvá zväčša štyri týždne)

Servis

 • neustály dohľad nad všetkými zariadeniami. Sledujeme ich využitie, stav a výstrahy pre automatický a včasný nástup na servis, prípadne dodávku spotrebných materiálov
 • vyhodnocovanie výkonnosti jednotlivých zariadení alebo správy o dodávkach spotrebného materiálu
 • definovanie pravidiel pre tlač, zabezpečenie digitalizácie a archivácie dokumentov, a sledovanie cyklu ich životnosti. Dokumenty je možné chrániť vďaka implementácii inteligentných riešení pochádzajúcich z oblasti IT

Systém optimalizácie tlače spočíva v dlhodobom partnerstve, neustálom znižovaní nákladov, záťaže na životné prostredie a zvyšovaní efektivity a komfortu pracovníkov. Vďaka takémuto nastaveniu tlačového prostredia je možné jednoducho reflektovať na zmeny v pracovných procesoch firmy. Manažment tak dokáže na základe relevantných informácií okamžite vyhodnotiť situáciu a reagovať na nové potreby či technologické novinky.

Chcem vedieť viac