Šetrite svoj čas so softvérom, ktorý je ušitý práve pre Vás a dokáže s Vami rásť.

Pracujte naďalej podľa Vašich vlastných pracovných postupov s IS vyvinutým pre Vás.

Moderný firemný informačný systém (IS) na mieru Vám umožní všetky potrebné informácie priebežne zbierať, zaznamenávať a kontrolovať ich správnosť už pri zadávaní podľa určených logických pravidiel. Poskytne Vám pohodlnú prácu s informáciami ako napríklad ich vyhľadávanie, automatizované spracovanie, generovanie reportov, prehľadov, grafov a štatistík. Takýto komplexný IS na mieru navyše rešpektuje Vaše zaužívané pracovné postupy.

Všetky Vaše dôležité firemné informácie budú dostupné tak ako si želáte, a to v jednom IS vytvorenom pre Vás na mieru.

Naši architekti spolu s Vami vypracujú Projekt IS. Je to návrh ako bude Váš nový informačný systém vyzerať. Po dosiahnutí zhody tohto návrhu s Vašimi požiadavkami sa pustíme do programovania, aby sme za krátku dobu dodali do prevádzky hotový IS.

Rýchle dohľadanie informácií a automatizované spracovanie dát Vám odbúra manuálnu a zbytočnú prácu.

IS od softvérovej spoločnosti Terminus kráča s dobou a využíva moderné technológie a otvorené štandardy. Môžete s ním vďaka tomu pracovať tak na klasických počítačoch ako aj na tabletoch alebo na Vašom smartfóne. A to všetko v prehľadnom a modernom štýle.

Aké sú výhody IS Terminus:

 • vypracovaný Projekt IS Vám vopred predstaví návrh Vášho budúceho IS – schématický aj grafický náhľad
 • rýchly vývoj – podľa hotového Projektu IS potom rýchlo vytvoríme nový IS, rádovo mesiace
 • nasadenie do prevádzky je jednoduché a rýchle – s IS budete vedieť pracovať prakticky okamžite, pretože vychádza z Vašich zabehnutých pracovných postupov
 • nemusíte inštalovať IS na jednotlivé počítače – je jednoducho prístupný cez bežný webový prehliadač
 • pohodlná  a praktická práca – IS funguje aj ako mobilná aplikácia pre tablety a smatfóny
 • bez skrytých poplatkov tretím stranám – vybudovaný na stabilnom OpenSource prostredí
 • otvorenosť IS na úrovni dát – všetky dáta môžete mať dostupné cez SQL prístup
 • história zmien dát –  od spustenia IS sa uchovávajú všetky zmeny dát, kto a kedy ich zmenil
 • použité otvorené štandardy a formáty dát – výstupy z IS môžete jednoducho používať a zdieľať v iných systémoch
 • krátky následný vývojový cyklus – nové požiadavky do IS zapracovávame štandardne raz mesačne
 • vysoká aplikačná bezpečnosť a šifrované spojenie – umožní bezpečný prístup do IS aj z Internetu

Aké sú nevýhody IS Terminus:

 • cena je vyššia ako cena hotových „krabicových“ softvérov – netreba však zabudnúť aj na prevádzkové náklady, ktoré môžu byť pri hotových softvéroch vyššie
 • doba nasadenia do produkčnej prevádzky môže byť o niečo dlhšia ako pri hotových riešeniach – netreba zabúdať na potrebné konfigurovanie „krabicových“ softvérov a aj na zaškoľovanie pracovníkov na nové procesy

Ako prebieha vytvorenie IS Terminus?

 1. Analýza IS – na spoločných stretnutiach s kompetentnými pracovníkmi podrobne preberieme zaužívané pracovné procesy a nové požiadavky
 2. Návrh IS – zo zistených informácii vypracujeme návrh celého riešenia tzv. Projekt IS
 3. Odsúhlasenie a doladenie projektu IS – spoločne prekonzultujeme a došpecifikujeme všetky požiadavky, ktoré vzídu z nového vypracovaného návrhu IS
 4. Vývoj IS – na mieru vytvoríme nový IS podľa odsúhlaseného Projektu IS
 5. Odovzdanie IS do prevádzky – urobíme kompletnú inštaláciu OS a potrebných aplikácií a nainštalujeme vytvorený IS na pripravený vyhradený server
 6. Podpora IS – od nasadenia IS do prevádzky poskytujeme jeho celkovú správu a na mesačnej báze priebežne realizujeme nové požiadavky a ďalej rozvíjame dodaný IS
Chcem vedieť viac